Werkwijze

Ik start met een duidelijk gesprek over doelen, achtergronden, verwachtingen en resultaten. Wat is uw klantvraag? Waar komt uw vraag vandaan? Wie zijn de betrokkenen? Gaat het om tijdelijke capaciteit of om strategisch advies?

Na het eerste gesprek stellen we een heldere opdrachtformulering vast waarna ik het plan van aanpak opstel en met u bespreek. Hieruit volgt een offerte. In overleg wordt bepaald op welke wijze er wordt gewerkt: berekening op uurtarief, projectprijs of tijdelijke contractbasis.

Ik heb een uitgebreid netwerk van professionele leveranciers op diverse gebieden (website hosting, fotografie, standbouw, et cetera) die ik op elk moment kan inschakelen. Ik blijf echter altijd uw aanspreekpunt!

Met regelmaat bezoek ik bijeenkomsten en seminars en volg ik trainingen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Tevens onderhoud ik contacten met vakgenoten om ervaringen uit te wisselen.